Dzimšanas reģistrācija

Pakalpojuma apraksts
Par bērna piedzimšanu jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Dzimšanas reģistrā ziņas par māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu.

Ziņas par tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

  • Laulības apliecība,
  • Paternitātes atzīšanas iesniegums ( var iesniegt arī pirms bērna dzimšanas),
  • Bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums,
  • Tiesas spriedums par paternitātes noteikšanu.
  • Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai paternitāte nav atzīta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par bērna māti.

Reģistrējot dzimšanas faktu, tiek deklarēta jaundzimušā dzīvesvieta un pieņemts vecāku iesniegums vienreizēja pašvaldības pabalsta saņemšanai.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna dzimšanu,
  • Vecākiem personu apliecinoši dokumenti,
  • Vecāku laulības apliecība (ja ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā),
  • Paternitātes atzīšanas gadījumā abi vecāki personīgi iesniedz paternitātes atzīšanas iesniegumu.

Pakalpojuma maksa
NAV

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu