Laulības

Pakalpojuma apraksts
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļā kopīgu iesniegumu.  Pilngadīgi Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu, kurš ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs var nosūtīt dzimtsarakstu nodaļai elektroniski.

Laulības noslēgšana atļauta no astoņpadsmit gadu vecuma.

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dzimtsarakstu nodaļā.

Laulāšana notiek personīgi klātesot līgavainim un līgavai, kā arī diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju.

Laulību var reģistrēt ārpus dzimtsarakstu nodaļas, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus apstākļus.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums,
  • Derīgs personu apliecinošs dokuments – pase, personas apliecība,
  • Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā – laulības šķiršanas apliecība, tiesas spriedums par laulības šķiršanu, bijušā laulātā miršanas apliecība, ja ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā,
  • Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts dokumentu par ģimenes stāvokli.

Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva – 14, 00 euro
Talsu novada domes maksas pakalpojums – 30, 00 euro; 50, 00 euro; 150, 00 euro

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu