Valdemārpils mūzikas un mākslas skola

Vadītāja: Ilze Rūsa
Adrese: Lielā iela 28, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260
Tālrunis: 632 76731
E–pasts:
ilze.rusa@talsi.lv

valdemarpils makslas skola_1