Dursupes pamatskola (Laucienes pamatskolas filiāle)

Vadītāja: Signeta Šveiduka
Adrese:“Dursupes skola”, Dursupe, Balgales pagasts, Talsu novads, LV-3287
Tālrunis: 22026016; 29151620 (iestāde)
E–pasts: signeta.sveiduka@talsi.lv;
dursupespamatskola@talsi.lv

dursupes_skola