Pūņu pamatskola

Vadītāja: Monta Jēkabsone
Adrese: Pūņu pamatskola, Valdgales pagasts, Talsu novads,
LV-3253
Tālrunis: 26516870; 26488315;  63222935 (iestāde)
E–pasts: monta.jekabsone@talsi.lv;
punupamatskola@talsi.lv

www.valdgale.lv

punupamsk