Laucienes pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”

Vadītāja:  Ivika Zēberga
Adrese: “Bitītes”, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285
Tālrunis: 28386721; 63291616 (iestāde)
E–pasts: ivika.zeberga@talsi.lv; laucienespiibitite@talsi.lv
www.lauciene.lv

piibititeatt