Pastendes pirmsskolas izglītības iestāde “Ķipars”

Vadītāja: Dzintra Kudiķe-Vizbele
Adrese: Ozolu iela 2, Pastende, Talsu novads, LV-3251
Tālrunis: 29495446; 28670566 (iestāde)
E–pasts: dzintra.vizbele@talsi.lv; pastendespiikipars@talsi.lv

www.gibulupagasts.lv

Kipars