Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestāde “Saulstariņš”

Vadītāja: Daiga Feldmane
Adrese: Jaunā iela 1, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260
Tālrunis: 63276635
E–pasts: daiga.feldmane@talsi.lv, valdemarpilspiisaulstarins@talsi.lv

www.valdemarpils.lv