Lībagu sākumskola

Vadītāja: Vēsma Gaiziņa
Adrese: Lībagu sākumskola, Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258
Tālrunis:  63291267; 26185617; 63291268 (iestāde)
E–pasts: vesma.gaizina@talsi.lv; libagusakumskola@talsi.lv

www.libagusakumskola.lv

Libagu sakumskola