Talsu sākumskola

Vadītāja: Raimonda Belicka
Adrese:  Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Tālrunis: 63291860; 26547557
E–pasts: raimonda.belicka@talsi.lv; talsusakumskola@talsi.lv

www.talsusakumskola.lv

talsusakumsk