Virbu sākumskola

Vadītāja: Madara Štrausa
Adrese: Torņu iela 21, Jaunpagasts, Talsu novads, LV-3292
Tālrunis: 63252386; 63252383 (skola); 63252341 (pirmsskolas izglītības iestāde)
E–pasts: madara.strausa@talsi.lv; virbusakumskola@talsi.lv

www.virbuskola.lv

virbu_pamsk