Talsu 2. vidusskola

Vadītājs:  Oļegs Solovjovs
Adrese:  K. Mīlenbaha iela 32, Talsi, LV-3201
Tālrunis:  26471925; 63232160 (iestāde)
E–pasts:  talsu2vidusskola@talsi.lv; talsu2vsk@ls.lv

 www.talsu2vsk.lv

talsu2vskaimg