Sabiles kultūras nama lietišķās mākslas kolektīvs

Vadītāja: Ina Valtere
Tālrunis: 26152461

Sabiles kultūras nams