Jauniešu deju kolektīvs „Austris”

Vadītāja: Iveta Kālberga
Tālrunis: 29231892
E–pasts: iveta.kalberga@gmail.com

Pastendes kultūras nams

jdk_austris_2017

Nodarbību laiks: katru piektdienu 19.00 –22.00

Jauniešu deju kolektīvs ir vecākais amatiermākslas kolektīvs Ģibuļu pagastā, kas bez pārtraukuma darbojas no 1948. gada. Kopš 1993. gada kolektīva vadītāja ir Iveta Kālberga.
1997. gadā kolektīvs pieņēma “Austra” vārdu, un dejotāja  Linda Reinfelde izšuva kolektīva karogu. Kolektīvs regulāri koncertē pašu mājās un pie draugu kolektīviem citviet Latvijā. Ar koncerta programmām pabūts arī Igaunijā, Lietuvā, Turcijā un Dānijā. “Austris” apvieno 25 kustīgus, lustīgus, fiziski stiprus un gudrus jauniešus, kuri spēj uz brīdi nolikt pie malas modernās tehnoloģijas, lai izdejotu un turpinātu paaudzēs latviskumu.