Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzalksti”

Vadītāja: Santa Prūse
Tālrunis: 25512745
E–pasts:  santa.pruse@inbox.lv

Pastendes kultūras nams

dzalksti

Nodarbību laiks: katru ceturtdienu 19.00 –21.00

Kolektīvs darbību uzsāka 2014. gada oktobrī, kad kopā sanāca entuziasti –bijušie dejotāji, lai veidotu jaunu kolektīvu. 2015. gada 4. maijs ir kolektīva vārda došanas diena. Kolektīva vārda došanas krustmāte ir valodniece, profesore Janīna Kursīte-Pakule. Kolektīva vārds “Dzalksti” cēlies no senvārda “dzalkstīt”, kas nozīmē mirdzēt, spīguļot, vizuļot, būt dzirkstošas enerģijas pilnam. Ja acis dzalkstī priekā, tad rokas dzalkstī darbā un kājas dzalkstī raitā dejā!
Dejotājiem izdevās piepildīt savu mērķi –būt Latvijas simtgades Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem 2018. gada jūlijā Rīgā.