Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Talsu kurši”

Vadītāja: Aija Konstante
Tālrunis: 26224371
E–pasts: konstante.aija@gmail.com

Talsu tautas nams

Talsu Kurši

Nodarbību laiki:  piektdienās 20.00

Deju kolektīvs “Talsu Kurši” Talsu Tautas nama paspārnē darbojas kopš 1980. gada. Kolektīva vadītāja ir Aija Konstante, koncertmeistare Vita Broka, repetitors Ričards Jerāns. Visus šos gadus “Talsu Kurši” ir viens no labākajiem Kurzemes deju kolektīviem, kas spēj nodrošināt augstas kvalitātes profesionālu sniegumu.
Deju kolektīvs savā pastāvēšanas laikā ir veicis plašu koncertdarbību Latvijā un ārzemēs, ieguvis visaugstāko novērtējumu deju kolektīvu skatēs un atpazīstamību Latvijas mērogā.