Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Virpulis”

Vadītāja: Lolita Lipska-Meijere
Tālrunis: 29175472
E–pasts: l.lipskameijere@inbox.lv

 

Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs

virpulis2

Nodarbību laiks: katru otrdienu un ceturtdienu 20.00 –22.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Virpulis” dibināts 1983. gadā. Gadu laikā ir mainījies dejotāju sastāvs un vadītāji. Taču dejotprieks un dejotgriba vieno un saista “Virpulis” dejotājus. Kolektīvu vadījuši pieredzējuši vadītāji – Ināra Uzulniece, Feodosija Utināne, Roberts Luriņš, Ingūna Fricberga. Kolektīvu jau no 1996. gada vadīja Sarmīte Rozenberga. Vadītāja, mācot dejas, vienmēr uzsver īpašo odziņu: tā, lai pašiem patīk un skatītājiem mutes paliek vaļā.
Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā Laidzes profesionālās vidusskolas zālē. “Virpulis” tiek aicināts piedalīties kā atraktīvs deju kolektīvs  dažādos pasākumos ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā, Zviedrijā, Turcijā. Latvijā koncertē gan Talsu novadā, gan kaimiņu novados un pagastos –Dundagā, Mērsragā, Ancē, Liepājā, Koknesē, Ērgļos, Džūkstē, Kuldīgā. Kolektīvs piedalās arī Dziesmu un deju svētkos.