Laidzes sieviešu vokālais ansamblis “Puķuzirnis”

Vadītājs: Raimonds Felšs

Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs

dscf4791

Nodarbību laiks: katru ceturtdienu 17.00 –19.00

Ansamblis šādā sastāvā izveidojies 2009. gada rudenī. Kolektīva dalībniecēm patīk dziedāt, sadarboties ar citiem kolektīviem kopīgos pasākumos. Laidzes sieviešu vokālais ansamblis uzstājas koncertos pašu pagastā un labprāt sniedz koncertus arī kaimiņu novados.