Spāres sieviešu vokālais ansamblis “Varavīksne”

Vadītāja: Ilze Rūsa
Tālrunis: 26543929
E–pasts: ilze.rusa@talsi.lv

Spāres tautas nams

Varaviksne

Ansamblis pastāv kopš 1996. gada 20. oktobra, to vadījuši gan Juris Lasenbergs, gan Ināra Pirvica, bet no 2012. gada “Varavīksnes” vadītāja ir Ilze Vandzberga. Kolektīvā darbojas ap desmit dalībniecēm. Regulāri tiek koncertēts gan pašu mājās, gan citos pasākumos novadā un ārpus novada. Sagatavotas vairākas tematiskas programmas, kā arī ansamblis muzicē kopā ar vokāli instrumentālo ansambli “Gandrīz ideāli”.
2013. gada skatē ansamblis “Varavīksne” par izcilu sniegumu saņēma augstāko žūrijas novērtējumu.