Laidzes bibliotēka

Vadītāja: Elita Lāce
Adrese: ,”Mežrozes”, Laidzes pagasta pārvalde, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280
Tālrunis: 63221736
E–pasts: laidze-biblio@inbox.lv

Darba laiks: O., T., C., Pk. 8.30.12.00/12.30–18.00, S. 10.00 –14.00

Gramatu starts_Laidzes biblioteka
Bibliotēka Laidzē dibināta 1923. gadā kā Latvijas jaunatnes savienības bibliotēka, un tā darbojās Laidzes sešgadīgās skolas telpās skolotājas Mildas Grīnvaldes vadībā.
Laidzes bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2004. gada 22. janvārī ar reģistra numuru BLB0624.
Bibliotēkas pakalpojumi ir pieejami cilvēkiem ratiņkrēslos, kā arī vecākiem ar bērnu ratiem. Iekļūšanai ēkā, kurā atrodas bibliotēka, ir izveidota speciāla uzbrauktuve. Pie ēkas atrodas arī velonovietne. Bibliotēkā pieejami daudzveidīgi pakalpojumi: informācijas resursi, tehnoloģiju izmantošana, uzziņas un konsultācijas, apmācības, pasākumi, izstādes.
Bibliotēkā pieejami arī maksas pakalpojumi: kopēšana, printēšana, skenēšana, laminēšana, dokumentu iesiešana.

LAIDZES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS