Pašvaldības policija

Dežūrtālrunis: 26132701.
Talsu novada pašvaldības policija strādā visu diennakti.
Lielā iela 27, Talsi, LV-3201.
E-pasts: pp@talsi.lv

Māris Grīnvalds
Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieks
Tālr. 26632161
E-pasts: maris.grinvalds@talsi.lv
Pieņemšanas laiki:
Otrdiena 9.00 – 11.00; 17.00 – 19.00,
Trešdiena 9.00 – 11.00,
Piektdiena 9.00 -11.00.

Iveta Neivarte
Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece
Tālr. 26666939
E-pasts: iveta.neivarte@talsi.lv

Eva Vadone
Talsu novada pašvaldības policijas lietvede
Tālr. 29211137
E-pasts: eva.vadone@talsi.lv

Nauris Neifelds
Talsu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Tālr. 22011647
E-pasts: nauris.neifelds@talsi.lv

Dainis Sokolovskis
Talsu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Tālr. 29339255
E-pasta: dainis.sokolovskis@talsi.lv

Normunds Kamols
Talsu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Tālr. 29189228
E-pasts: normunds.kamols@talsi.lv

Andris Burkāns
Talsu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Tālr. 29436554
E-pasts: andris.burkans@talsi.lv

Aldis Dambergs
Talsu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Tālr. 22019466
E-pasts: aldis.dambergs@talsi.lv

Arvis Indols
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors
Tālr. 25706911
E-pasts: arvis.indols@talsi.lv

Dainis Redviņš
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors
Tālr. 28366116
E-pasts: dainis.redvins@talsi.lv

Ilze Tīfentāle
Talsu novada pašvaldības policijas inspektore
Tālrunis: 26632089
E-pasts: ilze.tifentale@talsi.lv

Madara Aniņa
Talsu novada pašvaldības policijas inspektore
Tālr. 26515402
E-pasts: madara.anina@talsi.lv

Baiba Auziņa
Talsu novada pašvaldības policijas inspektore
Tālr. 27900538
E-pasts: baiba.auzina@talsi.lv

Klāvs Burčaks
Talsu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Tālr. 27838140
E-pasts: klavs.burcaks@talsi.lv

Vineta Eizenberga
Talsu novada pašvaldības policijas inspektore

Rinalds Rutulis
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors
Tālr. 28756008
E-pasts: rinalds.rutulis@talsi.lv

Jānis Bērziņš
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors
Tālr. 22019149
E-pasts: janis.berzins@talsi.lv

Jānis Skujiņš
Talsu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Tālr. 20273535
E-pasts: janis.skujins@talsi.lv

Jānis Simsons
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors
Tālr. 26437575
E-pasts: janis.simsons@talsi.lv

Dzintars Vīksne
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors
Tālr. 25489095
E-pasts: dzintars.viksne@talsi.lv

Liene Auziņa
Talsu novada pašvaldības policijas inspektore
Tālr. 25489097
E-pasts: liene.auzina@talsi.lv

Māris Mitlers
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors
Tālr. 25489096
E-pasts: maris.mitlers@talsi.lv

Jānis Kantenieks
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors
Tālr. 26638915
E-pasts: janis.kantenieks@talsi.lv

Oskars Kiseļevs
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors
Tālr. 29436426
E-pasts: oskars.kiselevs@talsi.lv

Artis Bāliņš
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors
Tālr. 26638431
E-pasts: artis.balins@talsi.lv

Elvijs Ozoliņš
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors
Tālr. 22436568
E-pasts: elvijs.ozolins@talsi.lv