Kurzemes NVO atbalsta centrs

Valdes priekšsēdētāja: Inese Siliņa
Adrese: Liepājas iela 14-11, Kuldīga, LV-3301
Tālrunis: 29811722
E–pasts: inese@kurzemesnvo.lv

www.kurzemesnvo.lv