Talsu rajona partnerība

Valdes priekšsēdētāja: Antra Jaunskalže
Adrese: K. Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Tālrunis: 29193595
E–pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

www.talsupartneriba.lv