Konkurss “Radi Talsu novadam!”

Turpinot gadskārtējo tradīciju cildināt tos Talsu novada ļaudis, kuri ar savu radošumu, uzņēmību un ieguldīto darbu dara novadu skaistāku un sakoptāku, pašvaldība ik gadu rīko konkursu “Radi Talsu novadam!”. 

Ik gadu pie Talsu novada iedzīvotājiem dodas konkursa „Radi Talsu novadam” (līdz 2016. gadam ar nosaukumu „Sakoptākā pilsēta vai pagasts”, līdz 2020. gadam “Talsu bruncī ieaustie”) žūrijas komisija, lai iepazītos ar čakliem, radošiem, aktīviem sava novada iedzīvotājiem un lai aplūkotu nedaudz piemirstas vai gluži pretēji – pavisam jaunas apskates vietas un ēkas.

Konkurss ir Talsu novada pašvaldības iniciatīva, lai veidotu un stiprinātu sadarbību ar novada iedzīvotājiem, vairotu viņu piederību novadam, ieinteresētu un iesaistītu iedzīvotājus savu īpašumu labiekārtošanā, veicinātu novada sakoptību un pateiktos sabiedriski aktīviem iedzīvotajiem par ieguldījumu novada tēla veidošanā.

Žūrijas komisija reizi nedēļā apmeklē kādu no pagastiem vai pilsētām. Konkursa noslēgums parasti notiek augusta beigās vai septembra sākumā, kad visi konkursa dalībnieki tiks aicināti kopīgi atskatīties uz konkursa gaitu, kā arī lai suminātu pirmo vietu ieguvējus un baudītu lielisku kopā būšanas mirkli.

2020. gadā iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties desmit dažādām nominācijām: “Sakoptākā privātmāja”, “Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms”, “Sakoptākā vēsturiskā ēka”, “Veiksmīgākās ēkas pārvērtības”, “Degradētas teritorijas atjaunošana”, “Skaistākais balkons”, “Gaumīgākais skatlogs un/vai ieejas mezgls”, “Aktīvākā organizācija”, “Čaklākais mājražotājs”, “Radošākais novadnieks”, “Vides vērtība” un “Gada jaunums”.