Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkurss

Ir izsludināta 2023. gada Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa I kārta. Kopējais pieejamais finansējums projektu ideju realizēšanai ir 25 000 EUR, bet maksimāli pieejamais pašvaldības finansējuma apjoms vienam projektam ir 1000 EUR. Pretendentam jānodrošina ne mazāk kā 20% līdzfinansējums no pašvaldībai pieprasītā finansējuma apjoma.

Paldies aktīvajiem ļaudīm, kuri ar savām idejām un daļēju pašvaldības finansiālu atbalstu 2022. gadā Talsu novada kultūras jomu bagātināja ar koncertiem, izstādēm, pasākumu rīkošanu, grāmatu izdošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, vides objektu izveidi un tūristiem draudzīgu vides radīšanu!

2023. gada konkursa prioritāte ir daudzveidīgi un inovatīvi kultūras un tūrisma projekti, kas veicina kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju aktualizēšanu un popularizēšanu, jaunrades attīstību un vietējās kopienas iesaisti kultūras un tūrisma piedāvājuma veidošanā.

Projekta pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2023. gada 31. janvārim pulksten 17.00 personīgi, slēgtā aploksnē ar norādi „Kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursam”, Kultūras un sporta attīstības nodaļā, K. Valdemāra ielā 17A, Talsos, vai apliecinātus ar drošu elektronisko parakstu uz elektroniskā pasta adresi ksan@talsi.lv ar norādi „Kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursam”, vai nosūtot pa pastu uz adresi K. Valdemāra iela 17 A, Talsi, LV-3201 slēgtā aploksnē ar norādi „Kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursam”, ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir divas dienas pirms izsludinātā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Sīkāka informācija par projektu konkursu pieejama Kultūras un sporta attīstības nodaļā (K. Valdemāra iela 17, Talsi), vai sazinoties ar projektu konkursa koordinatoru pa tālr. 26687442.

Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļa