Veselības veicināšanas aktivitātes

ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/030) un „Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!`` (Nr. 9.2.4.2./16/I/044) Rojas pagastā semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2022. gadam

Maijs

Aizvadītie pasākumi