Sociālā dienesta kontaktinformācija

 Vārds, UzvārdsIeņemamais amatsAdrese, apmeklētāju pieņemšanas laiksTālrunis, e-pasts
Dace Zeļģedienesta vadītājaTalsos, Kareivju ielā 7, 402. kab., otrdienās 16-19mob. 22008676         dace.zelge@talsi.lv
Ilze Kārklevalkadienesta vadītājas vietnieceTalsos, Kareivju ielā 7, 413. kab., otrdienās 16-1863237676, mob. 20234529 ilze.karklevalka@talsi.lv
Ziedīte Smilgapersonāla lietu pārzineTalsos, Kareivju ielā 7, 405.kab.63237681, mob. 22019061    ziedite.smilga@talsi.lv
Maija Zvirgzdiņa
lietvedeTalsos, Kareivju ielā 7, 406.kab.mob. 27883247 maija.zvirgzdina@talsi.lv
Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa
Tatjana Kuzmukavecākā sociālā darbinieceTalsos, Kareivju ielā 7, 410. kab., otrdienās 16-1863221889,  mob. 29357075 tatjana.kuzmuka@talsi.lv
sociālā darbiniece TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 102. kab., pirmdienās 9-12 un 13-16,  otrdienās 16-18, trešdienās 9-13 un 14-16mob. 26575504
Solveiga Fogele
sociālā darbiniece TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 103. kab., pirmdienās, trešdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 16-18mob. 25719634 solveiga.fogele@talsi.lv
Vija Brando
sociālā darbiniece TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 101. kab., otrdienās 9-12 un 13-18, ceturtdienās 9-13 un 14-16mob. 26656064     vija.brando@talsi.lv
Zane Vītoliņasociālā darbiniece LaucienēLaucienes pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 25415907    zane.vitolina@talsi.lv
Anita Kore
sociālā darbiniece ĢibuļosĢibuļu pagasta pārvaldē pirmdienās, trešdienās 9-12 un 13-1663291039, mob. 25479934 anita.kore@talsi.lv
Vija Ernstsonesociālā darbiniece BalgalēBalgales pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 28647635 vija.ernstsone@talsi.lv
Kristīne Hartmanesociālā darbiniece Sabilē un Abavas pagastāSabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 29143259      kristine.hartmane@talsi.lv
Iveta Niedrājasociālā darbiniece LībagosLībagu pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-1863237870, mob. 28381646 iveta.niedraja@talsi.lv
Leila Tālbergasociālā darbiniece VandzenēVandzenes pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-1663225473, mob. 22009398 leila.talberga@talsi.lv
Leila Tālbergasociālā darbiniece LaidzēLaidzes pagasta pārvaldē trešdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-1863220946, mob. 22009398 leila.talberga@talsi.lv
Ilona Veidemanesociālā darbiniece ĪvēĪves pagasta pārvaldē pirmdienāsmob. 28632465 ilona.veidemane@talsi.lv
Ilona Veidemanesociālā darbiniece LubēLubes pagasta pārvaldē ceturtdienās 9-12 (mēneša 2. un 4. nedēļā)63232350, mob. 28632465 ilona.veidemane@talsi.lv
Ilona Veidemanesociālā darbiniece Valdemārpilī un Ārlavas pagastāValdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē otrdienās 9-12 un 13-18, ceturtdienā 9-12 un 13-16, (mēneša 1. un 3. nedēļā), ceturtdienā 13-16 (mēneša 2. un 4. nedēļā)mob. 28632465 ilona.veidemane@talsi.lv
Benita Štrodahasociālā darbiniece ValdgalēValdgales pagasta pārvaldē otrdienās 9-12 un 13-18, ceturtdienās 9-12 un 13-16mob. 29320798 benita.strodaha@talsi.lv
Benita Štrodahasociālā darbiniece ĶūļciemāĶūļciema pagasta pārvaldē pirmdienās 9-12 un 13-17mob.29320798      benita.strodaha@talsi.lv
Inga Neimanesociālā darbiniece VirbosVirbu pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-1663220978, mob. 28676479 inga.neimane@talsi.lv
Inga Neimanesociālā darbiniece StrazdēStrazdes pagasta pārvaldē otrdienās 9-12 un 13-1863254889, mob. 28676479 inga.neimane@talsi.lv
Ilga Brēdiķe
sociālais darbinieks StendēStendes pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 26352080 ilga.bredike@talsi.lv
Vita Lorencesociālās palīdzības organizatore StendēStendes pagasta pārvaldē ceturtdienās un piektdienās 9-12 un 13-16mob. 28651745 vita.lorence@talsi.lv
Inese Kiršteinesociālās palīdzības organizatore Valdemārpilī, Ārlavas pagastāValdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-1863276494, mob. 25656207 inese.kirsteine@talsi.lv
Inese Kiršteinesociālās palīdzības organizatore Valdgales pagastāpēc nepieciešamībasmob. 25656207 inese.kirsteine@talsi.lv
 sociālās palīdzības organizatore SabilēSabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē pirmdienās, trešdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 25719291
Sociālo pakalpojumu nodaļa
Eva Birmuhanovasociālā rehabilitētāja„Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdos,  Laidzes pag., katru darba dienu 8-12 un  13-17mob. 28607645 eva.birmuhanova@talsi.lv
Dace Bergmanesociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 109. kab., otrdienās 9-12 un 13-18, ceturtdienās 9-12 un 13-16mob. 26310126 dace.bergmane@talsi.lv 
Gunta Vilnesociālā darbiniece darbam ar asistentiem TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 107.kab., otrdienās 9-12 un 13-18, ceturtdienās 9-12  un 13-16mob. 25410997 gunta.vilne@talsi.lv
Nadežda Dziemidovasociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiem TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 104. kab., otrdienās 9-12 un 13-18, ceturtdienās 9-12 un 13-1663237680, mob. 29491938 nadezda.dziemidova@talsi.lv
Anita Kore
Sociālā darbiniece TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 108.kab., otrdienās 9-12 un 13-18, ceturtdienās 9-12 un 13-16mob. 25479934 anita.kore@talsi.lv
Jolanta PlaudepsiholoģeTalsos, Kareivju ielā 7, 412.kab.mob. 20209799 jolanta.plaude@talsi.lv
Jānis TirzmalisSpecializētā automobiļa vadītājsmob. 28389450
Dienas centrs
Melita ValdemāreadministratoreTalsos, Lielā ielā 27, katru darba dienu 9-1663224655, mob. 28692688 dienas.centrs@talsi.lv
Lāsma VītiņaadministratoreTalsos, Lielā ielā 27, katru darba dienu 9-1663224655            dienas.centrs@talsi.lv
Ģimeņu atbalsta nodaļa
 vecākā sociālā darbinieceTalsos, Kareivju ielā 7, 407. kab., otrdienās 16-18mob. 27848227
 Solvita Lauresociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 105.kab., pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18 63220859, mob. 25634611 solvita.laure@talsi.lv
Ginta Šmitesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Talsos Talsos, Kareivju ielā 7, 106.kab., pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 29264626      ginta.smite@talsi.lv
Liene Veidesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Valdemārpilī un Ārlavas pagastāValdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē pirmdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 28690177 liene.veide@talsi.lv
Liene Veidesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Valdgales pagastāValdgales pagasta pārvaldē ceturtdienās 9-12 un 13-16 (mēneša 1. un 3. nedēļā)mob.28690177 liene.veide@talsi.lv
Liene Veidesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem ĪvēĪves pagasta pārvaldē piektdienās 9-12 (mēneša 2. un 4. nedēļā)mob.28690177 liene.veide@talsi.lv
Liene Veidesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Lubēpēc nepieciešamībasmob.28690177 liene.veide@talsi.lv
Lolita Šnikvaldesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Laucienes pagastā
Laucienes pagasta pārvaldē pirmdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18, mob.28396855 lolita.snikvalde@talsi.lv
Lolita Šnikvaldesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Ķūļciema pagastā Ķūļciema pagasta pārvaldē ceturtdienās 9-12 (mēneša 1. un 3. nedēļā)mob.28396855 lolita.snikvalde@talsi.lv
Lolita Šnikvaldesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Balgales pagastāBalgales pagasta pārvaldē ceturtdienās 13-16mob.28396855 lolita.snikvalde@talsi.lv
Inese Guļevskasociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Ģibuļu pagastāĢibuļu pagasta pārvaldē pirmdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 29425919 inese.gulevska@talsi.lv
Inese Guļevskasociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem StendēStendes pilsētas pārvaldē ceturtdienās 9-14mob. 29425919  inese.gulevska@talsi.lv
Aina Āboliņasociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem  Abavas pagastā un SabilēSabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-1663237889, mob. 26572328 aina.abolina@talsi.lv
Sintija Kārkliņasociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Vandzenes pagastāVandzenes pagasta pārvaldē pirmdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-1863225473, mob. 28626329 sintija.karklina@talsi.lv
Sintija Kārkliņasociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Laidzes pagastāLaidzes pagasta pārvaldē trešdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16mob. 28626329 sintija.karklina@talsi.lv
Inga Makstniecesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Lībagu pagastāLībagu pagasta pārvaldē pirmdienās 9-12 un 9-16, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 29402176 inga.makstniece@talsi.lv
Inga Makstniecesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Virbu pagastāVirbu pagasta pārvaldē ceturtdienās 13-16mob. 29402176 inga.makstniece@talsi.lv
Inga Makstniecesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Strazdes pagastāStrazdes pagasta pārvaldē ceturtdienās 9-11mob. 29402176 inga.makstniece@talsi.lv
Līga Spruģevica
sociālā pedagoģeTalsos, Kareivju ielā 7, 406.kab.mob. 26155630 liga.sprugevica@talsi.lv
Higiēnas pakalpojumu centrs
Iveta Jurkevičahigiēnas pakalpojumu centra pārzineTalsos, Stabu ielā 6, katru darba dienu 9-12 un 13-16mob. 28694487
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs
Gunta Robiņa
higiēnas pakalpojumu centra pārzine„Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdos,  Laidzes pag.mob.25714144