Sociālā dienesta kontaktinformācija

Vārds UzvārdsIeņemamais amatsAdrese, apmeklētāju pieņemšanas laiksTālrunis, e-pasts
Dace ZeļģeVadītājaKareivju iela 7, Talsi, 402. kab.mob. 22008676 dace.zelge@talsi.lv
Ilze KārklevalkaVadītājas vietnieceKareivju iela 7, Talsi, 413. kab.mob. 20234529 ilze.karklevalka@talsi.lv
Ziedīte SmilgaLietvedeKareivju iela 7, Talsi, 405. kab.mob. 22019061 ziedite.smilga@talsi.lv
Inga Koha-KurovskaLietvedeKareivju iela 7, Talsi, 406. kab.mob. 27883247 inga.koha@talsi.lv
Krista Arājaklientu apkalpošanas speciālisti energoresursu atbalstam
Kareivju iela 7, Talsi
2.korpuss, 113. kabinets
mob. 28381080
krista.araja@talsi.lv
Anda Vorslovaklientu apkalpošanas speciālisti energoresursu atbalstam
Kareivju iela 7, Talsi
2.korpuss, 113. kabinets
mob. 26524749
anda.vorslova@talsi.lv
Sociālās palīdzības nodaļa
Vārds UzvārdsIeņemamais amatsAdrese, apmeklētāju pieņemšanas laiksTālrunis, e-pasts
Tatjana Kuzmukanodaļas vadītājaTalsos, Kareivju ielā 7, 410. kab.,mob. 29357075 tatjana.kuzmuka@talsi.lv
Vija BrandoSociālais darbinieks TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 101. kab., otrdienās un ceturtdienās 09.00.-.12.00; 13.00.-16.00mob. 26656064 vija.brando@talsi.lv
Vita LorenceSociālais darbinieks StendēStendes pilsētas pārvaldē, Dumpīšu ielā 3A, pirmdienās, otrdienās pl. 9.00-12.00 un 13.00-16.00mob. 26352080 vita.lorence@talsi.lv
Vita LorenceSociālais darbinieks Virbu pagastāVirbu pagasta pārvaldē, Lielā ielā 15, Jaunpagastā, ceturtdienās 9.00-12.00 un 13.00-16.00mob. 26352080 vita.lorence@talsi.lv
Iveta NiedrājaSociālais darbinieks Lībagu pagastāLībagu pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, Mundigciemā, pirmdienās 9.00-12.00 un 13.00-16.00 ; otrdienās  14.00-16.00mob. 28381646 iveta.niedraja@talsi.lv
Iveta NiedrājaSociālais darbinieks Strazdes pagastāStrazdes pagasta pārvaldē, „Strazdes muižā”, otrdienās 9.00-12.00mob. 28381646 iveta.niedraja@talsi.lv
Sociālais darbinieks Sabilē un Abavas pagastāSabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē, Pilskalna ielā 6, ceturtdienās pl. 9.00-12.00 un 13.00-16.00
Leila TālbergaSociālais darbinieks Vandzenes pagastāVandzenes pagasta pārvadē „Pagastmāja” pirmdienās un ceturtdienās 9.00-12.00 un  13.00-16.00mob. 22009398 leila.talberga@talsi.lv
Leila TālbergaSociālais darbinieks Laidzes pagastāLaidzes pagasta pārvaldē, „Mežrozes” otrdienās no 9:00 – 12:00; 13:00 – 18:00, trešdienās 9:00-12:00; 13.00-16.00mob. 22009398 leila.talberga@talsi.lv
Vija ErnstsoneSociālais darbinieks Laucienes pagastāLaucienes pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, ceturtdienās 9.00-12.00 un 13.00-16.00mob. 28647635 vija.ernstsone@talsi.lv
Vija ErnstsoneSociālais darbinieks Balgales pagastāBalgales pagasta pārvaldē, „Grantiņi”, Dursupē, pirmdienās, piektdienās 9.00-12.00 un 13.00-16.00mob. 28647635 vija.ernstsone@talsi.lv
Vija ErnstsoneSociālais darbinieks Ķūļciema pagastāĶūļciema pagasta pārvaldē, „Druvas-7”, trešdienās 9.00-12.00 un 13.00-16.00mob. 28647635 vija.ernstsone@talsi.lv
Eva MackēvičaSociālais darbinieks Ģibuļu pagastāĢibuļu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 2, Pastendē, pirmdienās, otrdienās 9.00-12.00 un 13.00-16.00mob. 25479934
eva.mackevica@talsi.lv
Eva MackēvičaSociālais darbinieks Valdgales pagastāValdgales pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, Pūņās, ceturtdienās 9.00-12.00 un 13.00-16.00mob. 25479934
eva.mackevica@talsi.lv
Evija MillereSociālās palīdzības organizators TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 112. kab., otrdienās un ceturtdienās 09.00.-.12.00; 13.00.-16.00mob. 29402625 evija.millere@talsi.lv
Sanda SakniņaSociālās palīdzības organizatora p.i. TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 102. kab., pirmdienās 9.00–12.00, 13.00–17.00, Trešdiena 9.00–12.00, 13.00–17.00mob. 25600157 sanda.saknina@talsi.lv
Ilze BrūnaSociālās palīdzības organizators Dundagas pagastāDundagā, Bānīšu ielā 4, pirmdienās un ceturdienās 9.00-12.00 un 13.00-16.00mob. 26621315 ilze.bruna@talsi.lv
Ilze BrūnaSociālās palīdzības organizators Kolkas pagastāKolkā, „Brigas”, mēneša pirmajā un trešajā otrdienā 9.00 – 14.00mob. 26621315 ilze.bruna@talsi.lv
Inese KiršteineSociālās palīdzības organizators Valdemārpilī un Ārlavas pagastāValdemārpils pilsētas pārvaldē, Raiņa ielā 16, Otrdienas/trešdienas/ piektdienas 9.00-12.00; 13.00-16.00mob. 25656207 inese.kirsteine@talsi.lv
Inese KiršteineSociālās palīdzības organizators Lubes pagastāLubes pagasta pārvaldē, „Sniedzes”, Anužos, Ceturtdienās (2,4 ) 9.00-12.00mob. 25656207 inese.kirsteine@talsi.lv
Inese KiršteineSociālās palīdzības organizators Īves pagastā„Bērnudārzs”, Tiņģere, Pirmdienās 9.00-12.00, 13.00-16.00mob. 25656207 inese.kirsteine@talsi.lv
Iveta NeimaneSociālās palīdzības organizators Rojas pagastāRojā, Celtnieku ielā 6, pirmdienās, ceturtdienās 09.00- 12.00; 13.00-16.00mob. 28909271 iveta.neimane@talsi.lv
Iveta NeimaneSociālās palīdzības organizators Mērsraga pagastāMērsragā, Lielajā ielā 35, Otrdienās 09.00-12.00 13.00-16.00mob. 28909271 iveta.neimane@talsi.lv
Solvita NordenaSociālās palīdzības organizators Sabilē un Abavas pagastāSabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē, Pilskalna ielā 6, Pirmd./Trešd. 9.00-12.00 un 13.00-17.00mob. 29143259 solvita.nordena@talsi.lv
Solvita NordenaSociālās palīdzības organizators StendēStendes pilsētas pārvaldē, Dumpīšu ielā 3A, Otrd. 9.00-12.00; un 13.00-16.00mob. 29143259 solvita.nordena@talsi.lv
Sociālā darba nodaļa
Vārds UzvārdsIeņemamais amatsAdrese, apmeklētāju pieņemšanas laiksTālrunis, e-pasts
Gunta Fībiganodaļas vadītājaTalsos, Kareivju iela 7, 400 kab., Pirmdienās, 9:00-12:00; 13:00-16:00
Mērsragā, Lielajā ielā 35, trešdienās 8:00-12:00; 13:00-17:00
mob. 26464443 gunta.fibiga@talsi.lv
Inese Guļevskavecākā sociālā darbinieceTalsos, Kareivju iela 7, 400 kab., Pirmdienās, 9:00-12:00; 13:00-16:00 Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē, Pilskalna ielā 6, Otrdienās 9:00-12:00; 13:00-17:00mob. 29425919 inese.gulevska@talsi.lv
Antra IndriksoneSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 102. kab., Pirmdienās, trešdienās 9:00-12:00; 13:00-16:00mob. 26575504 antra.indriksone@talsi.lv
Solveiga FogeleSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 103. kab.,  Pirmdienās, trešdienās 9:00-12:00; 13:00-16:00mob. 25719634 solveiga.fogele@talsi.lv
Kristīne HartmaneSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Sabilē un Abavas pagastāSabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē, Pilskalna ielā 6, Pirmdienās, trešdienās 9:00-12:00; 13:00-17:00mob. 25719291 kristine.hartmane@talsi.lv
Kristīne HartmaneSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām StendēStendes pilsētas pārvaldē, Dumpīšu ielā 3A, Otrdienās 9:00-16:00mob. 25719291 kristine.hartmane@talsi.lv
Iveta BriedeSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Valdemārpilī un Ārlavas pagastāValdemārpils pilsētas pārvaldē, Raiņa ielā 16, otrdienās, ceturdienās no 9-12 un no 13-16mob. 28632465 iveta.briede@talsi.lv
Iveta BriedeSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Īves pagastā“Bērnudārzs”, Tiņģere, pirmdienās 9:00-12:00 13:00-16:00mob. 28632465 iveta.briede@talsi.lv
Iveta BriedeSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Lubes pagastāLubes pagasta pārvaldē, “Sniedzes”, Anužos, izbrauc pēc nepieciešamībasmob. 28632465 iveta.briede@talsi.lv
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Valdgales pagastāValdgales pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Pūņās, ceturtdienās no 9-12 un no 13-16mob. 26618686
Ilze OzolaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Laidzes pagastāLaidzes pagasta pārvaldē, “Mežrozes”.
Pirmdienās 9.00–12.00 un 13.00–16.00
mob. 28651745 ilze.ozola@talsi.lv
Ilze OzolaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Ģibuļu pagastāĢibuļu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 2, Pastendē, otrdienās un ceturtdienās 9:00-12:00 13:00-16:00mob. 28651745 ilze.ozola@talsi.lv
Ineta MauriņaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Dundagas pagastāDundagā, Bānīšu ielā 4, Pirmdienās 9.00-12.00  13.00-16.00; ceturtdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00mob. 26618686 ineta.maurina@talsi.lv
Ineta MauriņaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Kolkas pagastāKolkā, “Brigas”, mēneša pirmajā, otrajā un trešajā otrdienā no 9.00 – 14.00mob. 26618686 ineta.maurina@talsi.lv
Inga NeimaneSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Lībagu pagastāLībagu pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Mundigciemā, ceturtdienās 9:00-12:00 13:00-16:00mob. 28676479 inga.neimane@talsi.lv
Inga NeimaneSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Strazdes pagastāStrazdes pagasta pārvaldē, “Strazdes muižā”, otrdienās 13:00-16:00mob. 28676479 inga.neimane@talsi.lv
Inga NeimaneSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Virbu pagastāVirbu pagasta pārvaldē, Lielā ielā 15, Jaunpagastā, pirmdienās 9:00-12:00 13:00-16:00mob. 28676479 inga.neimane@talsi.lv
Inga NeimaneSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Vandzenes pagastāVandzenes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, otrdienās 09:00-12:00mob. 28676479 inga.neimane@talsi.lv
Inga GrosbahaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Rojas pagastāRojā, Celtnieku ielā 6, pirmdienās, trešdienās no plkst. 09.00–12.00; 13.00–16.00mob. 27234287 inga.grosbaha@talsi.lv
Inga GrosbahaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Mērsraga pagastāMērsragā, Lielajā ielā 35, ceturtdienās no plkst.09:00 – 12:00; 13:00 – 16:00mob. 27234287 inga.grosbaha@talsi.lv
Zane VītoliņaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Laucienes pagastāLaucienes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Pirmdiena, Ceturtdiena 09:00 -12:00; 13:00 – 16:00 ,mob. 25415907 zane.vitolina@talsi.lv
Zane VītoliņaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Balgales pagastāBalgales pagasta pārvaldē, “Grantiņi”, Dursupē, Otrdien no plkst.09:00 – 12:00mob. 25415907 zane.vitolina@talsi.lv
Zane VītoliņaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Ķūļciema pagastāĶūļciema pagasta pārvaldē, “Druvas-7”, pēc nepieciešamībasmob. 25415907 zane.vitolina@talsi.lv
Solvita LaureSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem TalsosTalsos, Kareivju iela 7, 105. kab., pirmdienās, otrdienās 9.00-12.00; 13.00-16.00mob. 25634611 solvita.laure@talsi.lv
Solvita LaureSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Ģibuļu pagastāĢibuļu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 2, Pastendē, ceturtdienās 9.00-12.00;  13.00-16.00mob. 25634611 solvita.laure@talsi.lv
Ginta ŠmiteSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem TalsosTalsos, Kareivju iela 7, 106. kab., otrdienās, ceturtdienās 9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00mob. 29264626 ginta.smite@talsi.lv
Ginta ŠmiteSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Ģibuļu pagastāĢibuļu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 2, Pastendē, pirmdienās 9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00mob. 29264626 ginta.smite@talsi.lv
Aina ĀboliņaSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Sabilē un Abavas pagastāSabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē, Pilskalna ielā 6, Pirmdienās, ceturtdienās 9:00-12:00; 13:00-16:00mob. 26572328 aina.abolina@talsi.lv
Aina ĀboliņaSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem StendēStendes pilsētas pārvaldē, Dumpīšu ielā 3A,  Otrdienās 9:00-12:00; 13:00-16:00mob. 26572328 aina.abolina@talsi.lv
Diāna TeibeSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Dundagas pagastāDundagā, Bānīšu ielā 4, Pirmdienās 9.00-12.00  13.00-16.00; Otrdienās pieņem pēc pierakstamob. 26664310 diana.teibe@talsi.lv
Diāna TeibeSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Kolkas pagastāKolkā, “Brigas”, Mēneša otrajā otrdienā 9.00-14.00mob. 26664310 diana.teibe@talsi.lv
Diāna TeibeSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Valdgales pagastāValdgales pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Pūņās, Ceturtdienā 9.00-12.00  13.00-16.00mob. 26664310 diana.teibe@talsi.lv
Inga MakstnieceSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Lībagu pagastāLībagu pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Mundigciemā, Pirmdien, Otrdien 9-12; 13-16mob. 29402176 inga.makstniece@talsi.lv
Inga MakstnieceSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Virbu pagastāVirbu pagasta pārvaldē, Lielā ielā 15, Jaunpagastā, Ceturtdien 13.00-16.00mob. 29402176 inga.makstniece@talsi.lv
Inga MakstnieceSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Strazdes pagastāStrazdes pagasta pārvaldē, “Strazdes muižā”, Ceturtdien 9.00-12.00mob. 29402176 inga.makstniece@talsi.lv
Baiba Felicita GobergaSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Rojas pagastāRojā, Celtnieku ielā 6, otrdienās, ceturtdienās plkst. 9.00–12.00; 13.00–17.00mob. 27234286 baiba.goberga@talsi.lv
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Lubes pagastāLubes pagasta pārvaldē, “Sniedzes”, Anužos, izbrauc pēc nepieciešamībasmob. 29425919
Baiba Felicita GobergaSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Mērsraga pagastāMērsragā, Lielajā ielā 35,otrdienās no plkst.09:00 – 12:00; 13:00 – 16:00mob. 27234286 baiba.goberga@talsi.lv
Liene VeideSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Valdemārpilī un Ārlavas pagastāValdemārpils pilsētas pārvaldē, Raiņa ielā 16, Pirmdienās, otrdienās 9:00-12:00; 13:00-16:00mob. 28690177 liene.veide@talsi.lv
Liene VeideSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Īves pagastā“‘Bērnudārzs”, Tiņģerē, Ceturtdienās 9:00-12:00; 13:00-16:00mob. 28690177 liene.veide@talsi.lv
Lolita ŠnikvaldeSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Laucienes pagastāLaucienes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Pirmdiena 13-16 , Otrdiena 9-12; 13-17mob. 28396855 lolita.snikvalde@talsi.lv
Lolita ŠnikvaldeSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Balgales pagastāBalgales pagasta pārvaldē, “Grantiņi”, Dursupē, Ceturtdiena 9-12mob. 28396855 lolita.snikvalde@talsi.lv
Lolita ŠnikvaldeSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Ķūļciema pagastāĶūļciema pagasta pārvaldē, “Druvas-7”, pēc nepieciešamībasmob. 28396855 lolita.snikvalde@talsi.lv
Sāra NordenaSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Laidzes pagastāLaidzes pagasta pārvaldē, “Mežrozes”, Trešdienās, ceturtdienās no plst. 9:00-12:00; 13:00-16:00, Otrdienās no 9:00 – 12:00; 13:00 – 18:00mob. 28626329 sara.nordena@talsi.lv
Sāra NordenaSociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Vandzenes pagastāVandzenes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Prmdienās no plkst. 9:00 – 12:00; 13:00-16:00mob. 28626329 sara.nordena@talsi.lv
Inguna KronbergaSociālā darbiniece darbam ar jauniešiemTalsos, Kareivju iela 7, 407. kab.,Trešdienās 9:00 – 12:00; 13:00-16:00mob. 26155630 inguna.kronberga@talsi.lv
Dina LudevikaSociālā darbiniece darbam ar jauniešiemDundaga, Bānīšu ielā 4, otrdienās no plkst. 9:00-12:00; 13:00-16:00.mob. 26673376 dina.ludevika@talsi.lv
Sociālo pakalpojumu nodaļa
Vārds UzvārdsIeņemamais amatsAdrese, apmeklētāju pieņemšanas laiksTālrunis, e-pasts
Baiba TrūbiņaSociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiemRojā, Celtnieku ielā 6,mob. 27234288 baiba.trubina@talsi.lv
Dace BergmaneSociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiemTalsos, Kareivju ielā 7, 109. kab.,mob. 26310126 dace.bergmane@talsi.lv
Gunta VilneSociālais darbinieks darbam ar asistentiem un pavadoņiemTalsos, Kareivju ielā 7, 107. kab.,mob. 25410997 gunta.vilne@talsi.lv
Benita ŠtrodahaSociālais darbinieks darbam ar asistentiem un pavadoņiemTalsos, Kareivju ielā 7, 108. kab.,mob. 29320798 benita.strodaha@talsi.lv
Nadežda DziemidovaSociālais darbinieksTalsos, Kareivju ielā 7, 104. kab.,mob. 29491938 nadezda.dziemidova@talsi.lv
Jolanta PlaudePsihologsTalsos, Kareivju ielā 7, 412. kab.,mob. 20209799 jolanta.plaude@talsi.lv
Eva KļavaSociālais rehabilitētājs“Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdos, Laidzes pagastsmob. 28607645
eva.klava@talsi.lv
Jānis TirzmalisSpecializētā automobiļa vadītājsmob. 28389450
Dāvis Ciemlejadavis.ciemleja@talsi.lv
Dienas centrs
Vārds UzvārdsIeņemamais amatsAdrese, apmeklētāju pieņemšanas laiksTālrunis, e-pasts
Lāsma VītiņaadministratoreTalsos, Lielā ielā 27, katru darba dienu 9-1663224655, mob. 28692688
dienas.centrs@talsi.lv
Higiēnas pakalpojumu centrs
Vārds UzvārdsIeņemamais amatsAdrese, apmeklētāju pieņemšanas laiksTālrunis, e-pasts
Iveta Jurkevičahigiēnas pakalpojumu centra pārzineTalsos, Stabu ielā 6, katru darba dienu 9-12 un 13-16mob. 28694487
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs
Vārds UzvārdsIeņemamais amatsAdrese, apmeklētāju pieņemšanas laiksTālrunis, e-pasts
Dace MaķevicaAtkarību profilakses speciālists“Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdos, Laidzes pagasts, mēneša pēdējā ceturtdienā pēc iepriekšēja pierakstamob. 20228756 dace.makevica@talsi.lv
Gunta Robiņahigiēnas pakalpojumu centra pārzine„Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdos, Laidzes pag.mob.25714144