Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs

Kādās situācijās piešķir pakalpojumu?Daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs bez izmitināšanas nodrošina sociālās rehabilitācijas programmu īstenošanu , kas ietver sociālo prasmju un darba prasmju attīstīšanas pasākumu kopumu, veicinot personas sociālā statusa atgūšanu, iekļaušanos darba tirgū  sabiedrībā, kā arī novēršot citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.
Kas ir tiesīgs saņemt pakalpojumu?Talsu novadā deklarētās personas pēc sociālā darbinieka veiktā individuālā izvērtējuma par pakalpojuma nepieciešamību.
Ko pakalpojums nodrošina?  Dažādas mērķa grupas, speciālistu konsultācijas, veicinot personas sociālā statusa atgūšanu, iekļaušanos darba tirgū  sabiedrībā, kā arī novēršot citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.
Kas var saņemt pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem?Talsu novadā deklarētās personas pēc sociālā darbinieka veiktā individuālā izvērtējuma par pakalpojuma nepieciešamību.
Kur interesēties? Interesēties sociālajā dienestā vai Talsu novada sociālā dienesta daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā „Zvirgzdu pansija”, 1 stāvā, mob. 28607645.
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?Talsu novada pašvaldības saistošie noteikumi 17.12.2009. Nr. 59 “Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”.
Kas ir pakalpojuma sniedzējs?Talsu novada Sociālā dienesta daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs.