Domes un pašvaldības vadība

Talsu novada domes priekšsēdētāja
Sandra Pētersone
Tālrunis: 26513738
E–pasts: sandra.petersone@talsi.lv
Kabinets: 201. / 2. korpuss

Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks tautsaimniecības jautājumos
Aldis Pinkens
Tālrunis: 29174294
E–pasts: aldis.pinkens@talsi.lv
Kabinets: 203./ 2. korpuss

Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks izglītības, sociālajos un veselības jautājumos
Andis Astrātovs
Tālrunis: 26588530
E–pasts: andis.astratovs@talsi.lv
Kabinets: 208./ 2. korpuss

Izpilddirektore
Ieva Krēķe
Tālrunis: 29459973
E–pasts: ieva.kreke@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās 17.00-19.00
Kabinets: 209. / 2. korpuss

Izpilddirektores vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
Arvis Lagzdiņš
Tālrunis: 29298252
E–pasts: arvis.lagzdins@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās 17.00-19.00
Kabinets: 205. / 2. korpuss

Izpilddirektores vietniece finanšu un administratīvajos jautājumos
Evita Veide
Tālrunis: 20278055
E–pasts: evita.veide@talsi.lv
Kabinets: 207./ 2. korpuss