Domes un pašvaldības vadība

Talsu novada domes priekšsēdētāja
Sandra Pētersone
Tālrunis: 26513738
E–pasts: sandra.petersone@talsi.lv
Kabinets: 201. / 2. korpuss

Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Normunds Tropiņš
Tālrunis: 29253840
E–pasts: normunds.tropins@talsi.lv
Kabinets: 203. / 2. korpuss

Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Dainis Karols
Tālrunis: 20229688
E–pasts: dainis.karols@talsi.lv
Kabinets: 206. / 2. korpuss

Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Andis Astrātovs
Tālrunis: 23280227
E–pasts: andis.astratovs@talsi.lv
Kabinets: 208. / 2. korpuss

Izpilddirektore
Ieva Krēķe
Tālrunis: 29459973
E–pasts: ieva.kreke@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās 17.00-19.00
Kabinets: 209. / 2. korpuss

Izpilddirektora vietnieks
Arvis Lagzdiņš
Tālrunis: 29298252
E–pasts: arvis.lagzdins@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās 17.00-19.00
Kabinets: 205. / 2. korpuss