Norēķinu rekvizīti

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90009113532
adrese – Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
Apmeklētēju pieņemšanas centra tālrunis – 63232110; 26398234
fakss – 63232130; pašvaldības oficiālais e-pasts – pasts@talsi.lv
Informācija mājas lapai, ierosinājumi, jautājumi – info@talsi.lv

Norēķinu konti

Talsu novada pašvaldība (reģistrācijas nr. – 90009113532, juridiskā adrese – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads)

BankaKonta numursBankas kodsBudžeta veids
A/S "SEB banka"LV49UNLA0028700130033UNLALV2XPamata budžets
A/S "SEB banka"LV38UNLA0028700142065UNLALV2XSpeciālais budžets:
ceļu fonda līdzekļi
A/S "SEB banka"LV11UNLA0028700142066UNLALV2X

Speciālais budžets: ziedojumi
A/S Citadele bankaLV85PARX0012750880002PARXLV22

Pamata budžets
A/S "Swedbank"LV79HABA0001402059015HABALV22

Pamata budžets
A/S "Swedbank"LV87HABA0551027947158HABALV22Speciālais budžets: dabas resursu nodoklis
A/S "Luminor Bank"LV45RIKO0002013183564RIKOLV2XPamata budžets

Dundagas pagasta pārvalde (reģistrācijas nr. – 90009115209, juridiskā adrese – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads)

BankaKonta numursBankas kodsVeids
A/S "SEB banka"LV54UNLA0028700142068UNLALV2Xzvejas licencēm
A/S "SEB banka"LV58UNLA0050019516304UNLALV2Xnorēķiniem
A/S Citadele bankaLV65PARX0007506490002PARXLV22

norēķiniem
A/S "Swedbank"LV72HABA0551025898982HABALV22norēķiniem

Rojas pagasta pārvalde (reģistrācijas nr. – 90002644930, juridiskā adrese – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads)

BankaKonta numursBankas kodsVeids
A/S "SEB banka"LV53UNLA0050014892404UNLALV2Xziedojumiem
A/S "SEB banka"LV77UNLA002870013001UNLALV2Xnorēķiniem
A/S "Swedbank"LV95HABA0551022109166HABALV22norēķiniem

Mērsraga pagasta pārvalde (reģistrācijas nr. – 90009477521, juridiskā adrese – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads)

BankaKonta numursBankas kodsVeids
A/S "SEB banka"LV29UNLA0050016515452UNLALV2Xziedojumiem
A/S "SEB banka"LV85UNLA0050016515414UNLALV2Xnorēķiniem
A/S "Swedbank"LV74HABA055103287614HABALV22norēķiniem