Investīciju plāns 2019. – 2020. gadam

Apstiprināts Talsu novada attīstības programmas aktualizētais Investīciju plāns 2019.-2020.gadam”

Ar Talsu novada domes 2019.gada 13.jūnija lēmumu Nr.406 “Par Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 3.pielikuma “Investīciju plāns “grozījumiem”, apstiprināts Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētais 3.pielikums “Investīciju plāns 2019.-2020.gadam”.

Aktualizētais Investīciju plāns pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv  un Talsu novada pašvaldības interneta mājaslapā www.talsi.lv.