Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
Projekts “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus
Latvijā un Lietuvā”, (VideoGuard), Eiropas reģiona attīstības fonds, Nr. LLI-258
Projekta īstenotājs:
Kurzemes plānošanas reģions
Projekta vadītājs un speciālists:
Uzņēmējdarbības koordinatore Inga Bumbule, 29124752
Atbildīgās un sadarbības iestādes:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Darbu veicēji
SIA “Videoprojekts Baltija”, SIA “CVS”
Mērķi un uzdevumi

Projekta vispārējais mērķis ir  uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību.

Šāda projekta realizācija ir būtiski svarīga, jo viens no izaicinājumiem ar ko saskaras Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes reģioni cīņā pret noziedzību ir projekta partneru pašvaldībās esošo tiesībsargājošo institūcija kapacitātes trūkums, runājot par tehniskajiem risinājumiem ar šīm institūcijām pieejamajām iekārtām, kā arī pārrobežu tiesiskās un administratīvās sadarbības trūkums starp minētajām institūcijām. Projekta mērķis ir to novērst, uzstādot progresīvas, modernas video novērošanas iekārtas un izstrādāt mūsdienīgu programmatūru datu apmaiņai, tā uzlabojot institūciju tehnisko kapacitāti ātrākai informācijas apmaiņai starp sadarbības partneriem.

Talsu novadā projekta ietvaros tika izveidoti 16 videokameru novērošanas punkti Talsu pilsētā, uzstādot kopā 22 videokameras, t.sk., 9 videokameras ar automašīnas numuru noteikšanas identifikatoru.

Finansējums
Projekta kopējais budžets ir 588 760,81 EUR
ERAF līdzfinansējums 500 446,69 EUR (85%)
Nacionālais publiskais līdzfinansējums  88 314,12 EUR (15%)
Īstenošanas laiks
01.06.2018.- 30.11.2019.

Programmas mājaslapa www.latlit.eu.

Oficiālā Eiropas Savienības mājaslapa www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Talsu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.