Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
“Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā”, ERAF, Projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/004
Projekta īstenotājs
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists
Aiva Dimante 63222032, 26418019
Atbildīgās un sadarbības iestādes
FM, CFLA
Darbu veicēji
Dažādi pakalpojumu un būvdarbu sniedzēji
Mērķi un uzdevumi
Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2.vidusskolā, Talsu pamatskolā
Īss projekta kopsavilkums
Projekta ietvaros plānots uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, pārbūvējot infrastruktūru un iegādājoties ergonomiskas mēbeles un mūsdienīgas informācijas komunikāciju tehnoloģiju sistēmas
Finansējums
Kopējās izmaksas: 4549088,02 EUR
ERAF finansējums: 3673940,00 EUR
Valsts budžeta finansējums: 162085,59 EUR
Pašvaldības finansējums: 713062,43 EUR
Īstenošanas laiks
17.01.2018-31.12.2021.
Publicitāte
SAM 8.1.2. Nr.10
SAM 8.1.2. Nr.11