Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai

Projekta nosaukums, fonds, Nr.

“Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai”, ERAF, projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/017
Projekta īstenotājs
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa, projektu vadītāja J. Didžus, t. 63237578
Atbildīgās un sadarbības iestādes
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Darbu veicēji
Celtnieku ielas un Laukmuižas ielas pārbūvi veic SIA „Talce”, Jaunās Celtnieku ielas izbūvi veic A/S „A.C.B.”. Būvuzraudzību veic SIA „Firma L4”.
Mērķi un uzdevumi
Projekta mērķis ir esošu ielu infrastruktūras pārbūve un jaunas ielas izbūve
Īss projekta kopsavilkums
Paredzēts pārbūvēt ielas – Celtnieku ielu  426 metru un Laukmuižas ielu 256 metru garumā un izbūvēs Jauno Celtnieku ielu 768 metru garumā. Ir plānots uzlabot ielu infrastruktūru, atjaunot ielu apgaismojumu, ūdens un kanalizācijas sistēmas, atsevišķos posmos izbūvēt gājēju celiņus un pārbūvēt lietus kanalizācijas savākšanas sistēmu. Jaunajā Celtnieku ielā  izbūvēs ūdens un kanalizācijas sistēmu, lietus ūdens kanalizācijas savākšanas sistēmu, ielas apgaismojumu.
Finansējums
Kopējās izmaksas: 1 872 778,86 EUR

Attiecināmās izmaksas: 1 849 048,54 EUR
Publiskais finansējums: 1 491 750 EUR
Valsts budžeta dotācija pašvaldībai: 89 324,64 EUR
Talsu novada pašvaldības finansējums: 291 704,22 EUR

Īstenošanas laiks
05.09.2018. – 04.03.2021.
Publicitāte:
14.12.2018. http://talsunovads.lv/aktualitates/izverte_iepirkumu_konkursu_rezultatus_jaunas_celtnieku_ielas

10.05.2019. http://talsunovads.lv/aktualitates/saksies_buvdarbi_laukmuizas_un_celtnieku_iela_talsos

30.09.2019 https://talsunovads.lv/zinas/pilsetas-un-pagastos/jaunaja-celtnieku-iela-pabeigti-buvdarbi/

13.01.2020. https://talsunovads.lv/zinas/pilsetas-un-pagastos/drosa-un-musdieniga-vide-ekspluatacija-nodotas-atjaunotas-talsu-pilsetas-ielas/