Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
“Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā”, ERAF, projekts Nr. 3.3.1.0/17/l/028
Projekta īstenotājs:
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists:
Projekta vadītājs Jolanta Didžus, 63237578
Atbildīgās un sadarbības iestādes:
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)
Darbu veicēji
SIA “TALCE”
Būvuzraudzība SIA “L4”
Mērķi un uzdevumi
Projekta mērķis ir balstoties uz komersantu vajadzībām, pārbūvējot Raiņa ielu, Talsos, Talsu novadā, kas ir viena no nozīmīgākajām rūpnieciskās apbūves teritorijām Talsu novadā.

Tiks pārbūvēta Raiņa iela no Darba ielas krustojuma līdz pat pilsētas robežai ceļā uz Pastendi. Šī ir viena no Talsu pilsētas centrālajām un visvairāk noslogotajām ielām. Tās tuvumā atrodas daudz dzīvojamo māju, kā arī uzņēmumu, tādēļ sakārtota infrastruktūra ir vienlīdz svarīga gan komerctransportam, gan gājējiem un velosipēdistiem. Projekta ietvaros tiks atjaunots ne vien pašas ielas, bet arī nobrauktuvju segums pie blakus esošajām mājām, izbūvēti vai pārbūvēti ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli, slēgtā lietus ūdens novades sistēma un ielu apgaismojums. Sakārtojot apgaismojumu pie gājēju pārejām atbilstoši Eiropas Savienības standartiem, tiks ievērojami uzlabota satiksmes drošība.

Finansējums
Projekta kopējās izmaksas: 2 463 453,09 EUR:
Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums 391 616,63 EUR
Valsts budžeta dotācija 492 056,08 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 1 579 780,38 EUR
Īstenošanas laiks
02.08.2018.- 01.08.2020.
Publicitāte
15.08.2018. Preses relīze – ievietota informācija par projektā paredzēto būvniecības darbu uzsākšanu http://talsunovads.lv/aktualitates/septembra_sakuma_tiks_uzsakti_raina_ielas_parbuves_darbi
04.12.2018. Ievietota informācija Talsu mājas lapā par Raiņa ielas pārbūves progresu un tehnoloģisko pauzi: http://talsunovads.lv/aktualitates/raina_ielas_parbuve_tehnologiska_pauze
10.10.2019. publikācija https://talsunovads.lv/zinas/pilsetas-un-pagastos/buvdarbi-raina-iela-tuvojas-nobeigumam/
13.01.2020. publikācija https://talsunovads.lv/zinas/pilsetas-un-pagastos/drosa-un-musdieniga-vide-ekspluatacija-nodotas-atjaunotas-talsu-pilsetas-ielas/