Talsu novada domes sēdes darba kārtība

Talsu novada domes ārkārtas sēdes
2021. gada 13. septembrī plkst. 15.30
(sēde notiks attālināti)

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.p.k.Jautājuma nosaukums
1.Par pilnvarojumu Rojas pagasta pārvaldei
2.Par bērza papīrmalkas izlietošanu malkai
3.Par grāmatvedības un lietvedības datorprogrammām
4.Par grozījumiem Talsu novada domes 29.07.2021. lēmumā Nr.49 “Par grāmatvedības uzskaites nodrošināšanu Talsu novada pašvaldībā”
5.Par vienreizējās dotācijas, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus, pieprasīšanu