Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

Talsu novada domes
Izglītības, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes
2021. gada 13. jūlijā plkst. 9.00
(sēde notiks attālinātā veidā, izmantojot videokonferenci)

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.p.k.Jautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs*
Publiskā daļa (lemjošā)
1.Par Izglītības, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanuSandra Pētersone, domes priekšsēdētāja
2.Par Izglītības, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanuKomisijas priekšsēdētājs
3.Par Talsu novada domes deputātu un pašvaldības darbinieku dalību  Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejāsAija Lorence, Kancelejas vadītāja
4.Par saistošajiem noteikumiem „Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti”Ilze Kārklevalka, Sociālā dienesta vadītājas vietniece
5.Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Talsu novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetu”Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Informatīvā daļa
6.Par Talsu pirmsskolas izglītības iestāžu grupu komplektēšanu uz 01.09.2021.Dace Ivanova, Izglītības pārvaldes Izglītības darba speciāliste
7.Par centralizēto eksāmenu rezultātiemUldis Katlaps, Izglītības pārvaldes vadītājs

* Piedalās attālinātā veidā, izmantojot videokonferenci.