Tautsaimniecības komiteja

Komitejas sastāvs

  • Andis Astrātovs – komitejas priekšsēdētājs
  • Edmunds Demiters – komitejas priekšsēdētāja vietnieks
  • Lauris Pīlēģis
  • Oļegs Solovjovs
  • Miervaldis Krotovs
  • Alfons Spēks
  • Kalvis Kalniņš
  • Gundars Sebris