Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

Talsu novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde Nr.16
2020. gada 12. novembrī plkst. 13.00
(sēde notiks attālinātā veidā, izmantojot videokonferenci)

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.Jautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs*

Lemjošā daļa

1.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Izglītības atbalsts novada attīstībai”Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante
2.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Talsu hokeja kluba ledus laukuma apgaismojuma pārbūve”Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante
3.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Biroja moduļa iegāde jaunu iespēju radīšanai JSK “Potenciāls””Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante
4.Par Talsu novada Attīstības programmas 2014. – 2020. gadam darbības termiņa pagarināšanuAttīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns
5.Par zemes vienību piekritību Virbu pagastā, Talsu novadāNekustamā īpašuma nodaļas Zemes un nekustamā īpašuma daļas vadītāja Endija Libere
6.Par zemes vienību piekritību Vandzenes pagastā, Talsu novadāNekustamā īpašuma nodaļas Zemes un nekustamā īpašuma daļas vadītāja Endija Libere
7.Par zemes vienību piekritību Valdemārpilī, Talsu novadāNekustamā īpašuma nodaļas Zemes un nekustamā īpašuma daļas vadītāja Endija Libere
8.Par zemes vienību piekritību Valdgales pagastā, Talsu novadāNekustamā īpašuma nodaļas Zemes un nekustamā īpašuma daļas vadītāja Endija Libere
9.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8801 011 0029, Talsos, Talsu novadā, piekritībuNekustamā īpašuma nodaļas Zemes un nekustamā īpašuma daļas vadītāja Endija Libere
10.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8846 002 0171, Balgales pagastā, Talsu novadā, piekritībuNekustamā īpašuma nodaļas Zemes un nekustamā īpašuma daļas vadītāja Endija Libere
11.Par zemes vienību piekritību Sabilē, Talsu novadāNekustamā īpašuma nodaļas Zemes un nekustamā īpašuma daļas vadītāja Endija Libere
12.Par zemes vienību piekritību Stendē, Talsu novadāNekustamā īpašuma nodaļas Zemes un nekustamā īpašuma daļas vadītāja Endija Libere
13.Par dalību projektu konkursā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ar projektu “Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve 1.kārta”Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja Baiba Lorence
14.Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “TALSU MELIORATORS”Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vides speciāliste Diāna Širokaja

Informatīvā daļa

1.Uzņēmējdarbības attīstība un publiskā infrastruktūraSIA “Krauzers” valdes priekšsēdētājs Andis Araks un Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece
2.SIA “Talsu ūdens” 2020.gada 9.mēnešu darbības rezultāta atskaiteValdes loceklis Igors Kude
3.SIA “Talsu namsaimnieks” 2020.gada 9.mēnešu darbības rezultāta atskaiteValdes priekšsēdētājs Egils Bariss
4.SIA “Talsu televīzija” aktuālā informācijaIzpilddirektores vietniece Evita Veide
5.SIA “AAS “Piejūra””  2020.gada 9.mēnešu darbības rezultāta atskaiteValdes loceklis Ēriks Zaporožecs

Informatīvā daļa (slēgtā)

6.Informācija par SIA “AAS “Piejūra”” ārējo finansētāju līgumu nosacījumiem un pamatkapitāla palielināšanas noteikumiemValdes loceklis Ēriks Zaporožecs un Izpilddirektores vietniece Evita Veide

* Piedalās attālinātā veidā, izmantojot videokonferenci.