Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
Inga Romaškokomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 26451501
Gatis Vjaters
Aivars Lācis
Anda Felša