“Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā”

Konkursa “Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās,
profesionālās ievirzes un interešu izglītībā” vērtēšanas komisija
 
Ilva Norenbergakomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 26197645
Anda Bajāre
Antra Vētra
Līva Lediņa
Vineta Ozola