Licencēšanas komisija

Licencēšanas komisija 
Daniels Pētersonskomisijas priekšsēdētājs
Māris Grīnvalds
Liene Ģērmane