Pedagoģiski medicīniskā komisija

Pedagoģiski medicīniskā komisija 
Vineta Ozolakomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 26542688
Ina Strapāne
Māra Burčaka
Modris Grosbahs
Asja Kuike
Jolanta Ūsiņa