Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā

Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā 
Dace Bergmanekomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 27848227
Liene Liepa
Līga Spruģevica
Daiga Feldmane
Sigita Amstere