Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisija

Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisija 
Sandra Pētersonekomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 26513738
Normunds Tropiņškomisijas priekšsēdētājas vietnieks
Ilze Indriksone
Dainis Karols
Edmunds Demiters
Dainis Norenbergs
Dzintra Eglīte
Baiba Veismane-Rezonga
Guna Millersone
Iveta Rorbaha
Maija Laukmane
Elga Vērdiņa