Zaļumsaimniecības komisija

Zaļumsaimniecības komisija 
Madara Vanagakomisijas priekšsēdētāja
Eva Jaunromāne
priekšsēdētājas vietniece
Anda Bajāre