SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”

Rekvizīti
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Inženieru iela 60, Ventspils, LV – 3601
Vienotais reģ. Nr. 40003246194
A/S “Swedbanka”
Kods HABALV22
Konta Nr.LV46HABA0001402048260
PVN reģ. Nr. LV40003246194
Mājas lapa: www.ziemelkurzemesslimnica.lv

2019. gada SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” gada pārskats
2020. gada SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” gada pārskats

Slimnīcas valde

Juris Lācis

Valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: 636 22658
E–pasts:  juris.lacis@ventspils.lv

Dainis Gīlis

Valdes loceklis
Tālrunis: 636 22658
E–pasts: dainis.gilis@ventspils.lv

Kristīne Bidzāne

Valdes locekle, Talsu filiāles vadītāja
Tālrunis: 632 91600
E–pasts: kristina.bidzane@ventspils.lv

Talsu filiāles administrācija

Adrese: Stendes iela 1, Talsi, LV-3201
Tālrunis: 632 91600
Uzņemšanas nodaļa: 632 23350
Grāmatvedība: 632 91600
Reģistratūra: 632 59997

Kristīna Bidzāne

Valdes locekle
Talsu filiāles vadītāja
Tālrunis: 632 91600
E–pasts: kristina.bidzane@ventspils.lv

Vitālijs Celms

Virsārsts Talsu filiālē
Tālrunis: 632 91600
E–pasts: vitalijs.celms@ventspils.lv

Gunita Rozefelde

Juriste
Tālrunis: 63620982
E–pasts: gunita.rozefelde@ventspils.lv

Liene Lormane

Vadības asistente Talsu filiālē
Tālrunis: 632 91600
E–pasts: liene.lormane@ventspils.lv

Maija Bitmane

Galvenā medicīnas māsa Talsu filiālē
Tālrunis: 632 91600
E–pasts: maija.bitmane@ventspils.lv

Regīna Anspoka

Grāmatvede Talsu filiālē
Tālrunis: 632 91600
E–pasts: regina.anspoka@ventspils.lv

Rūta Beķere

Statistiķe Talsu filiālē
Tālrunis: 632 32369
E–pasts: ruta.bekere@ventspils.lv

Pauls Grīvans

Saimnieciskā dienesta vadītājs Talsu filiālē
Tālrunis: 632 91600
E–pasts: pauls.grivans@ventspils.lv