Par pašvaldību

Darba laiks

 • P
  8.00 - 17.00
 • O
  8.00 - 19.00
 • T
  8.00 - 17.00
 • C
  8.00 - 17.00
 • P
  8.00 - 17.00
 • S
  Brīvs
 • Sv
  Brīvs

 63232110, 26398234

 pasts@talsi.lv

Ēkas ieeja Kareivju ielā 7

Pasvaldibas-ekas-ieeja-Talsi

Norēķinu konti

Talsu novada pašvaldība (reģistrācijas nr. – 90009113532, juridiskā adrese – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads)

BankaKonta numursBankas kodsBudžeta veids
A/S "SEB banka"LV49UNLA0028700130033UNLALV2XPamata budžets
A/S "SEB banka"LV38UNLA0028700142065UNLALV2XSpeciālais budžets:
ceļu fonda līdzekļi
A/S "SEB banka"LV11UNLA0028700142066UNLALV2X

Speciālais budžets: ziedojumi
A/S Citadele bankaLV85PARX0012750880002PARXLV22

Pamata budžets
A/S "Swedbank"LV79HABA0001402059015HABALV22

Pamata budžets
A/S "Swedbank"LV87HABA0551027947158HABALV22Speciālais budžets: dabas resursu nodoklis
A/S "Luminor Bank"LV45RIKO0002013183564RIKOLV2XPamata budžets

Dundagas pagasta pārvalde (reģistrācijas nr. – 90009115209, juridiskā adrese – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads)

BankaKonta numursBankas kodsVeids
A/S "SEB banka"LV54UNLA0028700142068UNLALV2Xzvejas licencēm
A/S "SEB banka"LV58UNLA0050019516304UNLALV2Xnorēķiniem
A/S Citadele bankaLV65PARX0007506490002PARXLV22

norēķiniem
A/S "Swedbank"LV72HABA0551025898982HABALV22norēķiniem

Rojas pagasta pārvalde (reģistrācijas nr. – 90002644930, juridiskā adrese – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads)

BankaKonta numursBankas kodsVeids
A/S "SEB banka"LV53UNLA0050014892404UNLALV2Xziedojumiem
A/S "SEB banka"LV77UNLA002870013001UNLALV2Xnorēķiniem
A/S "Swedbank"LV95HABA0551022109166HABALV22norēķiniem

Mērsraga pagasta pārvalde (reģistrācijas nr. – 90009477521, juridiskā adrese – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads)

BankaKonta numursBankas kodsVeids
A/S "SEB banka"LV29UNLA0050016515452UNLALV2Xziedojumiem
A/S "SEB banka"LV85UNLA0050016515414UNLALV2Xnorēķiniem
A/S "Swedbank"LV74HABA055103287614HABALV22norēķiniem

Talsu novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – dome.
Talsu novada Domes sastāvs ievēlēts 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās.  DEPUTĀTU SKAITS – 19.
Par Talsu novada pašvaldības administratīvo centru noteikta Talsu pilsēta.

Talsu novada pašvaldības struktūra līdz 2021. gada 1. jūlijam