Talsu novada ceļu, uzturamo ielu un laukumu klasifikācija un saraksts