Balgales pagasts

Balgales pagasta pārvalde (“Grantiņi”, Dursupe)

Vadītājs: Juris Upmalis
Tālrunis: 26162380
E–pasts: juris.upmalis@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: trešdienās no 14.00 līdz 17.00 un piektdienās no 9.00 līdz 12.00

Sekretāre: Inese Kairiša
Tālrunis: 26639698, 63254790
E–pasts: balgale.parvalde@talsi.lv

Grāmatvede: Gunta Bakanovska
Tālrunis: 22026018
E–pasts: gunta.bakanovska@talsi.lv

Pagasta teritorija: 74,8 km²
Iedzīvotāji: 837

Balgales pagasta vēsture

Balgales pagasta teritorija ir kultūrvēsturiski sena apdzīvota teritorija. Tagadējais Balgales pagasta centrs “Dursupe” vēstures avotos minēts jau 1390. gadā. Vienots Balgales pagasts pastāvējis jau 19. gadsimta 80. gados, bet 1891. gadā tas ticis pievienots Zentenes pagastam. 1945. gadā Zentenes pagastā izveidota Balgales ciema padome, bet 1990. gadā šo ciemu reorganizēja par pagastu.
Balgales pagasta centrs ir Dursupe, savukārt teritorija robežoja sar Laucienes un Strazdes pagastu, Tukuma novada Zentenes pagastu. Šeit var veldzēties Galtenes svētavotā un rast mieru Balgales evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
2009. gadā Balgales pagasta administratīvā teritorija iekļauta Talsu novadā.